ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถเทียบโอนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 3 หน่วยกิต เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เริ่มเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 043-204142 สามารถสมัครได้ที่ https://ci.kku.ac.th/app/regis/apply

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11:50:22