ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานฉลองครบรอบ 12 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานฉลองครบรอบ 12 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 10:54:54