ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีนประจำภาคต้น การศึกษา 2561

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สามารถเทียบโอนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 3 หน่วยกิต สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เริ่มเรียน วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 043-204142 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สถาบันขงจื่อ หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://ci.kku.ac.th/app/regis/apply

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:26:16