ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้า

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกิจกรรม “Confucius Institute Date” เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 ระหว่าง เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

จึงขอเชิญท่านที่สนใจชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:25:38