บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Guo Da (郭达)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Liu Chunmei (刘春梅)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center