บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Miss Zhang Mengshi (张梦诗)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Li Pingping (李萍萍)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Guo Da (郭达)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Liu Chunmei (刘春梅)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Zhang Run (张润)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Zhai Yujia (翟羽佳)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Li Luyao (李鲁瑶)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center